Diety w chorobach dietozależnych

 

Zaburzenia w chorobach dietozależnych spowodowane są wieloma przyczynami. Jedną z wielu przyczyn jest osamotnienie różniące się od samotności, którą wybieramy w sposób świadomy np. „teraz chcemy przebywać sami”. Osamotnienie – czujemy się samotni „jak palec” przez cały czas.

 

Drugą przyczyną są reklamy, które docierają do nas w sposób podprogowy (nieświadomy), a przy wyborze produktów spożywczych dokonujemy wyboru i zakupu pod wpływem sugestii reklamy, która wywołuje w nas pragnienie posiadania produktu reklamowanego.

 

Pamiętajmy! W 70% odbieramy informacje z otoczenia naszym wzrokiem. Programujemy. Kodujemy się. Wierzymy, kiedy zobaczymy.